ข่าวสารและกิจกรรม

โรงเรียนสามัคคีวิทยาขอแสดงความยินดีกับ
เด็กหญิงกมลนันท์ นาวารัตน์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ได้รับรางวัล "รองชนะเลิศอันดับ 1" การประกวดวาดภาพ ระบายสี ในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด จัดโดยเทศบาลตำบลลำนารายณ์ วันที่ 26 มิถุนายน 2565