ข่าวสารและกิจกรรม

โรงเรียนสามัคคีวิทยา ขอแสดงความยินดีกับ
นางสาววรัญญา ตลาดเงิน (น้องแบม)
ที่ได้คะแนนสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษยอดเยี่ยม อันดับที่ 1
ในการสอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ปีการศึกษา 2565