ข่าวสารและกิจกรรม

ภาพบรรยากาศการเรียนวิชาดนตรีของเด็ก ๆ ระดับชั้นอนุบาล 2 และอนุบาล 3 โดยคุณครูสมัย โตสูงเนิน