ข่าวสารและกิจกรรม

บรรยากาศการเปิดภาคเรียนวันแรก ปีการศึกษา 2565  ของนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดยทางโรงเรียนเตรียมความพร้อมและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
ยินดีต้อนรับนักเรียนและผู้ปกครองทุกท่านเข้าสู่ครอบครัวสามัคคีวิทยาค่ะ