ข่าวสารและกิจกรรม

บรรยากาศการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2565 ของนักเรียนระดับปฐมวัย ซึ่งเป็นก้าวแรกและก้าวสำคัญของเด็ก ๆ ในการเข้าสู่เส้นทางการศึกษา
ยินดีต้อนรับนักเรียนและผู้ปกครองทุกท่านเข้าสู่ครอบครัวสามัคคีวิทยาค่ะ