ข่าวสารและกิจกรรม

ประกาศ
การใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์นอกเวลา
 
  • ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  อาคาร 3 ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 2
วันจันทร์        ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
วันพุธ            ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
วันศุกร์           ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
          ตั้งแต่เวลา  11.50 - 12.25  น.
 คุณครูจิรภัทร  สุขเสวตร  ผู้รับผิดชอบ
  • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3    อาคาร 3 ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 3
วันอังคาร   วันพุธ  และวันพฤหัสบดี
ตั้งแต่เวลา 12.00 - 12.45 น.    
                         คุณครูจิราวรรณ   สำลี    ผู้รับผิดชอบ
 
เริ่ม วันพุธ ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

Download