ข่าวสารและกิจกรรม

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567
ดร.พรรณนารี ภิรมย์ไกรภักดิ์ ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา