ข่าวสารและกิจกรรม

โรงเรียนสามัคคีวิทยา ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและคุณครูผู้ฝึกซ้อมที่เข้าร่วม “การแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยได้รับรางวัลดังนี้
- การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ระดับชั้น ป.4 - ป.6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง
- การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับชั้น ป.4 - ป.6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง
- การแข่งขันแอโรบิก ระดับชั้น ป.1 - ป.6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง
- การแข่งขันกิจกรรมการเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ระดับชั้น ป.4 - ป.6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง
- การแข่งขันประกวดเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ระดับชั้น ป.4 - ป.6 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง