ข่าวสารและกิจกรรม

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567
โรงเรียนสามัคคีวิทยาจัดกิจกรรม "วันตรุษจีน" โดยมี ดร.พรรณนารี ภิรมย์ไกรภักดิ์ เป็นประธานเปิดงาน การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของเทศกาลตรุษจีน รวมทั้งสร้างทัศนคติที่ดีในการเรียนภาษาจีน และยังได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันของวัฒนธรรมที่แตกต่างได้อย่างเหมาะสม