ข่าวสารและกิจกรรม

ขอประชาสัมพันธ์
เรื่อง การรับสมัครเรียน Summer ปีการศึกษา 2567
- ระดับชั้นเตรียมอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
- เริ่มเรียนวันที่ 18 มีนาคม ถึงวันที่ 19 เมษายน 2567
(หยุดเรียนวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันที่ 13 - 16 เมษายน 2567)
หากผู้ปกครองท่านใดสนใจสมัครเรียน สามารถกรอกข้อมูลลงในเอกสารแจ้งคุณครูประจำชั้น
**ภายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567**