ข่าวสารและกิจกรรม

โรงเรียนสามัคคีวิทยา ขอแสดงความยินกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566