ข่าวสารและกิจกรรม

วันที่ 14 กันยายน 2566
ดร.พรรณนารี ภิรมย์ไกรภักดิ์ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3