ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ ระดับปฐมวัยปีที่ 1
  การเดินตามแนวที่กำหนด เป็นกิจกรรมเคลื่อนไหวพื้นฐานให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายไปทั่วบริเวณอย่างอิสระตามจังหวะ และเมื่อได้ยินสัญญาณหยุดให้หยุดเดินในท่านั้นทันที และเด็ก ๆ ยังได้เดินตามเส้นไปยังจุดต่าง ๆ ที่ครูได้กำหนด ซึ่งการทำกิจกรรมนี้ นักเรียนจะได้
- ฝึกการควบคุมร่างกายให้เคลื่อนไหวไปในทิศทางต่าง ๆ ตามแนวเส้น
- ได้เคลื่อนร่างกายอย่างอิสระ
- ได้ปฏิบัติตามคำสั่งที่กำหนด


ครูผู้สอน : คุณครูธนัญญา ไชยดา