ข่าวสารและกิจกรรม

โรงเรียนสามัคคีวิทยา ได้มีการจัดการเรียนการสอน "การเขียนโปรแกรมอย่างง่าย (สร้างภาพเคลื่อนไหว)" ในรายวิชาวิทยาการคำนวณ (Coding) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 ซึ่งนักเรียนได้เรียนรู้การใช้งานบอร์ด "KidBright" เบื้องต้น โดยสร้างชุดคำสั่งผ่านโปรแกรม "microBlock IDE" จากนั้นเขียนโปรแกรมแสดงภาพกราฟฟิกเคลื่อนไหว เพื่อแสดงผลบนจอ LED
ในการเรียนรู้ครั้งนี้นักเรียนมีความสนใจและกระตือรือร้นในการเรียน ช่วงท้ายของการเรียนคุณครูเปิดโอกาสให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานอิสระ นักเรียนทุกคนมีความสุขที่ได้เรียนรู้ ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ ได้ลงมือปฏิบัติ ได้ทำงานร่วมกันเป็นทีม
สอนโดย คุณครูกิติวรรณ์ เกียรติกุล