ข่าวสารและกิจกรรม

บรรยากาศการเรียนวิชาการงานอาชีพ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรียนรู้การทำซาลาเปาไส้หมู เป็นการเรียนรู้ทักษะอาชีพโดยเน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง นักเรียนสามารถนำไปต่อยอดสร้างรายได้เป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพเสริมได้ในอนาคต