ข่าวสารและกิจกรรม

วันศุกร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565
ดร.พรรณนารี ภิรมย์ไกรภักดิ์ ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย ในกิจกรรม “ยิ้มง่าย ไหวสวย” ในโครงการคุณธรรมและจริยธรรมในโรงเรียน
เด็ก ๆ คนใดที่พลาดรางวัลในภาคเรียนที่ 1 นี้ ไม่ต้องเสียใจนะคะ คุณครูจะมีกิจกรรมดี ๆ แบบนี้อีกใน ภาคเรียนที่ 2 ค่ะ