ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรมดาวเด็กดีประจำสัปดาห์ในโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ระดับปฐมวัย
เด็ก ๆ คนใดที่พลาดดาวในสัปดาห์นี้ไม่ต้องเสียใจนะคะ คุณครูจะแจกดาวให้กับเด็ก ๆ ทุกวันจันทร์ตลอดปีการศึกษาเลยค่ะ