ข่าวสารและกิจกรรม

โรงเรียนสามัคคีวิทยาจัดกิจกรรมพิธีสวนสนามเนื่องในวันวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทย เพื่อแสดงความเคารพ และกล่าวทบทวนคำปฏิญาณต่อองค์พระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ