ข่าวสารและกิจกรรม

ดร.พรรณนารี ภิรมย์ไกรภักดิ์ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมพิธีมอบใบประกาศนียบัตร โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E ประเทศไทย) ณ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์