ข่าวสารและกิจกรรม

ภาพบรรยากาศการเรียนคณิตศาสตร์ตามแนวทางการสอนของสิงคโปร์ ระดับปฐมวัย
สัปดาห์นี้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ
"ตัวเลข 1"
ทบทวนตัวเลข 0 - 10
การนับลำดับตัวเลข 2 4 ... และการเปรียบเทียบ ความสูง ความยาว